משקה איזוטוני 12 יח' - POWERADE  |  חטיף חלבון ,10 יחידות - USN TRUST CRUNCH  |  אבקת חלבון כשרה - POWERTECH-PURE WHEY HD  |  אבקת חלבון - SUPER EFFECT ONE WHEY  |  אבקת חלבון דיימטייז - DYMATIZE ELITE 2.3 kg  |  DYMATIZE - SUPER MASS GAINER 5.4 KG אבקת גיינר דיימטייז  |  
ברוך הבא
  מוצרים בסל הקניות שלך
 

       
        

תקנון

דף הבית >> תקנון
תנאי שימוש
כניסה לאתר זה ושימוש בשירותים המוצעים בו, מהווים הסכמה מצידכם לתנאים, מחירים, ההתניות וההודעות הכלולים והמפורטות להלן, כלשונם. קבלתם על ידכם מעידה כי אתם מודעים להם ומסכימים להגבלות הנקובות בהם. אי-לכך, הנכם מתבקשים לקרוא אותם בקפידה. תנאי השימוש המפורטים להלן יהוו את ההסכם אשר יהיה בתוקף בעת שהנכם עושים שימוש באתר זה ויחייבו אתכם לכל דבר ועניין.
השימוש באתר זה מורשה אך ורק ל אנשים ו/או גופים הכשירים לשאת בהתחייבויות משפטיות כמוגדר בהוראות חוקי מדינת ישראל. לפיכך, במידה ואינכם עונים להגדרות אלה (לדוגמה, הינכם קטינים 16 ומטה), אינכם רשאים לעשות שימוש באתר.
אופן השימוש
אקס בודי מתירה גלישה, צפייה קריאת דפי האתר וביצוע הזמנות למוצרים הנבחרים. אין לשנות ו/או להעתיק ו/או להנפיק רישיון ו/או ליצור עבודות נגזרות ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או לשדר ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בפומבי ו/או לפרסם ו/או לעשות שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר באתר ו/או במופיע בו ו/או בתכניו בכל דרך שהיא, אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת וכתובה ע"י אקס בודי
אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לרכישות לצורכי שימוש אישי בלבד ו/או לצורך הענקת מתנות ולא לרכישות בעלות מאפיינים מסחריים. אקס בודי שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו למטרות מסחריות ובכלל זה מכירות סיטונאיות, מכירות קמעונאיות, או מכירות לצדדים שלישיים כלשהם והיא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי זכויותיה.
אחריות
אקס בודי לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק מכל סוג שהוא שייגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו במישרין או בעקיפין באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות. מובהר, כי חובת הבדיקה והזהירות בשימוש, כאמור, חלה עליכם בלבד .
התצלומים המופיעים במודעות הפריטים מיועדים להמחשה בלבד. אקס בודי עושה את מירב המאמצים להבטיח שהצבעים ו/או העיצובים ו/או הגוונים המופיעים בתצלום שבמודעת הפריט ישקפו את אלה הקיימים בפריט אשר יסופק לכם על ידי אקס בודי בפועל. עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, צגי מחשב שונים ורזולוציה שונה, תוכנות שונות וכו'. מובהר כי אקס בודי במידה ותחול טעות, בתיאורו של מוצר ו/או שירות מסוים המוצע באתר בכל נתון כלשהו, כגון: מחיר, תנאי התשלום, צבע, ערך תזונתי, מרכיבים תזונתיים, משקל, טעם,
כמות וכו', אנו רשאים לבטל את עסקאו/ת הרכישה שלגביה/ם חלה הטעות.
עלולים לחול טעויות בערכים תזונתיים של מוצרים. בכל מקרה מה שקובע זה הערך
התזונתי ו/או המרכיבים והמצויים ע"ג המוצר בלבד, והנם באחריותם של היצרנים.
לך לא תהיה כל טענה כלפינו ו/או הבאים מטעמנו לגבי אי נכונותם של פרטים
הכוללים בין היתר: ערך תזונתי, טעם, ריח, צבע, מרכיבים, הוראות שימוש ו/או
תוצאות אשר ציפית להשיג ממוצר מסוים אך לא השגת את התוצאה המבוקשת.
האישור המופיע בתהליך ברכישה, אינה מאשרת את הסכמת תנאי העסקה, אינה מאשרת
שליחת הפריטים למען שבחרת וכל פרט אחר המוצג. הצגת האישור אך ורק לצורך ריכוז פרטיך
האישיים כפי שנתקבלו. וכיוצ"ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור.
לא יהיה בכל טעות ו/או שינוי כאמור לעיל משום הטעיה ו/או כל עבירה אחרת כאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ו/או בכל הוראת חוק אחרת.
מדיניות מחירים ,שיטות תשלום וביצוע ההזמנה
אקס בודי שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, אף ללא הודעה מראש. המחיר בו תחויבו הינו זה המצוין באתר במועד בו בוצעה הקנייה. יתכנו שינויים במחירי המוצרים בין החנות לבין האתר.
שים לב:כל המחירים באתר כוללים מע"מ על פי חוק.

אמצעי התשלום
הרכישה באתר זה יכולה להיות מבוצעת תוך שימוש בכרטיסי אשראי מסוג ויזה/ ישראכרט/ אמריקן אקספרס (להלן - "כרטיס אשראי"). התשלום באתר זה יכול להתבצע, במלואו,באמצעות שימוש בכרטיס אשראי,דרך סליקה באתר או בהזמנה טלפונית למרכז ההזמנות בחנות. תנאי מוקדם לביצוע הרכישה הוא קבלת כל האישורים הנדרשים מחברת האשראי או מהבנק של המזמין, כאשר הפריט יסופק לכתובת המזמין רק לאחר קבלת אישורים אלה.
קניה בתשלומים
ניתן לשלם עד שלושה תשלומים ובמקרה זה תנאי התשלום כפופים להסכם שבין הלקוח לבין החברה אשר הנפיקה את כרטיס האשראי.
בקניה עד 100 ש"ח - תשלום אחד
בקניה עד 300 ש"ח - שני תשלומים
בקניה מעל 300 - שלושה תשלומים
אישור ההזמנה
לאחר שאישרתם את הזמנתכם, באמצעות השימוש באופציית הרכישה ב-"סל הקניות", תועבר ההזמנה לחברה לשם ביצועה.
החל מרגע אישור ההזמנה, כאמור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידכם, אלא כמפורט להלן בפרק "מדיניות החזרת מוצרים".
הזמנתכם תאושר באמצעות טלפון ממרכז ההזמנות או משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובת שמסרתם.אקס בודי עושה את כל המאמצים לאשר לכם את ההזמה כמה שיותר מהר ולנסות לשלוח את החבילה מרגע אישור התשלום מחברת האשראי.
עם זאת, אם פריט שהזמנתם אזל מהמלאי, למרות שהוא מופיע באתר, או שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובכם, לא תהיה החברה חייבת לספק לכם את הפריט המוזמן וכרטיסכם לא יחויב.
מדיניות מסירת ההזמנה
פריטים שהתמורה עבורם שולמה באמצעות אתר זה יכולים להיות מסופקים בשטח מדינת ישראל בלבד (לא כולל אולם היוצאים לחו"ל).
עם קבלת הזמנתכם, הנכם מתבקשים לבדוק, בקפידה, את תוכן החבילה. אם ימצאו אילו שהם הבדלים בין הזמנתכם לבין הפריט שקיבלתם, הנכם נדרשים לפעול בהתאם לאמור להלן בפרק "מדיניות החזרת פריטים".
עלויות טיפול ומשלוח
דמי טיפול, אריזה ומשלוח עבור משלוחים בארץ יפורסמו בסל קניות,המחירים יקבעו על פי גודל הרכישה ומשקל החבילה.אקס בדוי שומרת לעצמה לשנות את מחיר המשלוח בכל עת.
מסירת ההזמנה נעשית באמצעות מסירה אישית לידי המזמין,מקבל החבילה מתחייב להציג ת.ז לשליח אשר תואמת לכרטיס אשראי שחוייב בפועל.במידה ולא תוצג ת.ז התואמת את מקבל החבילה והמשלם בפועל על המוצר,אקס בודי שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה ולא למסור את החבילה וכרטיסכם יזוכה חוץ מעלות המשלוח.
 
זמינות הפריטים
פריטים ושירותים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי אקס בודי בתנאי שהם מצויים במלאי במועד ביצוע ההזמנה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן שירות כלשהו על ידה והנכם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
אקס בודי אינה מתחייבת כי פריט מסוים יהיה בנקודת מכירה מסוימת, גם אם נקודה כזו צוינה באתר. עם זאת, במקרה הנדיר בו, לאחר קבלת אישור ההזמנה, לא ניתן יהיה לספק את הפריט המוזמן, נציג החברה יצור עמכם קשר ויציע לך פריט חילופי או לבטל את הזמנתכם המקורית. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי הפריטים המופיעים באתר זה יימצאו באחת מחנויותיה או מחסניה.
מדיניות החזרות וביטולים פריטים
א. כל הרוכש מוצר באקס בודי רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 [להלן: "חוק הגנת הצרכן"].
ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים
1. ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.
2. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני או באישור טלפוני עם אחד עובדי החברה.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעל החנות שהמוצר לא נפתח, שלם באריזתו המקורית , שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
כל מוצר שאינו נפתח ואריזתו המקורית שלמה ולא פגומה יתאפשר להחזירו עד ל 14 ימי עבודה מתאריך יציאת המשלוח - זיכוי עבור המוצר מובטח פחות דמי ביטול בסך 70 שח. אנו לא נקבל אף מוצר שנפתח או אריזתו נפגמה.
דמי המשלוח אינם ניתנים להחזרה, כמו כן דמי המשלוח למוצרים מוחזרים יהיו באחריותכם. על כל ביטול הזמנה או החלפת מוצר בהזמנה לאחר שההזמנה נשלחה יגבו 70 שח דמי ביטול/שינוי הכולל גם עלויות משלוח. 
היות ולא ניתן להחליף מוצרים פתוחים בהתאם לחוק משרד הבריאות אנו ממליצים לבדוק ולהתייעץ עם רופא לפני שימוש במוצרים ולמנוע מראש רגישות לאחד מבין הרכבים (לדוגמת לקטוז). מוצר שפג תוקפו ואריזתו נפתחה לא יזוכה או יוחלף על ידנו, לכן הקפידו לבדוק את תאריך התפוגה של המוצר לפני פתיחת האריזה ותחילת השימוש בו.
הצהרה לקונה/גולש באתר ובחנות האתר: כל המידע באתר זה , הכולל מידע המתייחס למצב רפואי ובריאותי,מוצרים וצריכתם הוא למטרות ידע בלבד, ואינו משמש כתחליף או כהתוויה רפואית או למידע המוטבע על תוויות המוצרים.
יש לקרוא בזהירות כל מידע המסופק ע"י היצרן של המוצר עוד לפני השימוש בו.
קבלו יעוץ רפואי לפני התחלת כל דיאטה, תוכנית אימונים או שימוש בתוספים כלשהם .
בכל מקרה של מטרה מסוימת או הפרעה בריאותית כל שהיא יש לפנות לרופא המטפל.
כמו כן, אין האתר וכל הקשור בו נותן אחריות לנזק גופני כלשהו אשר עלול להיגרם מכל סיבה שהיא.
בהצהרה זו ובגלישתך באתר זה את/ה משחרר את האתר מכל אחריות לפגיעה או נזק הנגרם עקב פעילותך ו\או עקב רשלנות מצדך בביצוע פעילות זו או אחרת.
על כן אנו מדגישים כי יש להתייחס למידע/פרסומים באתר כהמלצה בלבד.
סודיות
אקס בודי עושה כמיטב יכולתה כדי להגן על שלמות המידע המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת (להוסיף פרטים, תוכנת אבטחה, פרוטוקולים ו/או כל אמצעי אחר הנעשה ע"י החברה ו/או נותני השירות לחברה) ומשרתים את המטרה היחידה של זיהוי הלקוח בעת ביצוע הרכישה או במהלך ביקור באתר.
אקס בודי עושה שימוש במספר כרטיס האשראי שלכם רק במהלך ביצוע רכישתכם הנוכחית. מיד בסיום כל עסקה ולאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, יושמדו פרטי כרטיס האשראי שלכם באופן אוטומטי .
כמו כן חשוב לציין כי הקניה באתר מאובטחת על ידי שרתי SSL
הרשמה/ביטול הרשמה לאתר
יתכן ובחלק מן השירותים באתר תתבקשו לעבור הליך הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרשו למסור מידע אישי, כדוגמת שמכם וכתובת דוא"ל שלכם. פרטים אלו נמסרים ל אקס בודי מרצונכם החופשי ובהסכמתכם. יתכן ותישאלו האם הינכם מתירים ליצור עימכם קשר באמצעות דואר אלקטרוני בכל הנוגע לחדשות, פרסומים, השקת קולקציות חדשות ואירועים נוספים ומבצעיים מיוחדים. אקס בודי תעשה שימוש במידע זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. המידע שתמסרו יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, במאגר מידע רשום של אקס בודי. במידה ואינכם מעוניינים לקבל מידע כאמור, סמנו זאת במקום המיועד. במידה והנכם מעוניינים להימחק מרשימת התפוצה, אנא הודיעו זאת באתר.
הגבלת השימוש באתר
חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "וירוסים", "סוסים טרויאנים", "תולעים", תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק ו/או להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של אקס בודי או של צד ג' כלשהו ו/או לפגוע בצד ג' ו/או בזכויותיו ו/או כיוצ"ב.
חל עליכם איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכיוצ"ב.
אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. הסכם זה אינו מעניק לכם כל זכות ו/או רישיון לעריכת כל שינוי ו/או התאמה באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לכם לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה ו/או שכפול ו/או הפצה ו/או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש, פרט לשימוש המותר על פי חוק.
בקרה על תכנים
אקס בודי יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו ו/או הפריטים הנמכרים בו ו/או כל היבט אחר הכרוך בהם ו/או בשימוש באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לכם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם .
למרות של אקס בודי אין כל חובה לפקח על התכנים שיפורסמו באתר על ידי משתמשיו ו/או ע"י צד ג' שאין שליטה עליו ו/או על מעשיו, ובכלל זה כל מידע שיסופק על ידכם ו/או ע"י צד ג' כאמור, אקס בודי שומרת לעצמה את הזכות לבקר, לפקח, למנוע, לאסור ולגלות כל מידע שתידרש להעביר על פי דין, מתוך אמונה שגילוי מידע, כאמור, הינו הכרחי לצורך הקפדה על דרישות החוק, שמירה על זכויות קנייניות, ובכללן קניין רוחני, של אקס בודי ו/או צדדים שלישיים המופיעים באתר או לצרכי הגנה על אינטרסים ציבוריים אחרים.
אחריות
האתר ובכלל זה השירותים והמידע מטעם אקס בודי ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) , . לפיכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצדנו בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, הקישורים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. ככל שהאתר יכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידנו, אלא בידי גורמים אחרים, אין לנו שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או למידע הכלול בהם ו/או לאיכותם ו/או לרמתם ו/או לסיכון הנובע מהשימוש בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. לפיכך, לא תהיה לכם כל טענה, דרישה, תביעה כלפניו בגין תכונות הקשרי, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם. איננו מתחייבים שהפעילות באתר תתקיים בבטחה וללא טעויות ו/או הקשרי באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלי הפסקות, ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית,למחשבי אקס בודי נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה ו/או בקווי תקשורת לאתר אקס בודי ו/או מי מספקיה ו/או שהמידע המסופק ימלא אחר כל דרישה או ציפיה, ו/או שכל בקשה תיענה במועד שיצוין על ידכם, ו/או שאתר זה יעמוד בדרישות, ציפיות, או תקוות של המשתמש בו, ו/או שתוצאות השימוש באתר זה יהיו מדויקות ו/או אמינות ו/או שכל טעות במידע המופיע באתר זה תתוקן. לתשומת לבכם, אין הסרת האחריות חלה על האחריות הבינלאומית של אקס בודי לפריטיה, או על כל תקופת אחריות אחרת אשר ניתנה מפורשות לקשרי. הסרת אחריות זו נוגעת אך ורק לשימוש באתר ולשימוש שתעשו בו.
בשום מקרה לא תחול על אקס בודי ו/או על עובדיה ו/או על מי מבעלי מניותיה, ו/או ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט - 1999, דירקטורים, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל DATA, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור אקס בודי לא תהיה כל אחריות על הנאמר באתרי הפורום, באתרי הצ'אט או על מידע שיפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר.
אקס בודי שומרת על זכותה להכניס, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה. הנכם מתחייבים כי השנויים הנ"ל יחולו עליכם והם יחייבו אתכם, מיד עם הכנסתם. הננו ממליצים לכם לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה.
אקס בודי שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. כמו-כן, רשאית להפסיק את ההתקשרות עמכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנכם נדרשים לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה. בנוסף, תהיה החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו.
כתנאי לשימוש באתר זה חלה על כל המשתמשים החובה כלפי אקס בודי שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה אסורה על פי התנאים, התניות וההודעות הכלולות במסמך זה. לפיכך, חל איסור להשתמש באתר זה בכל דרך אשר עשויה להזיק, לנטרל, לגרום לעומס-יתר או לשנות את האתר, להתערב בתכניו או בהנאה או בשימוש של כל גורם אחר באתר. חל איסור על קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, לחשבונות, מערכות מחשב או לרשתות אחרות הקשורות לאתר, באמצעות HACKING , "כריית" סיסמאות או בכל דרך אחרת. באופן מפורש חל איסור על איסוף מכל סוג של התמונות והפרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר. כמו-כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים ו אקס בודי שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה על מנת להביא להפסקה מיידית של פעילות אסורה, כאמור לעיל.
דינים ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב במדינת ישראל .
 
 
 
  
SSL
פייסבוק


                                                                                                                                                                                        לייבסיטי - בניית אתרים